Czy rodzic dowożący inne dzieci do szkoły ma obowiązek opłacania ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków? - OpenLEX

Czy rodzic dowożący inne dzieci do szkoły ma obowiązek opłacania ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rodzic dowożący cudze dzieci do szkoły musi mieć opłacone NNW kierowcy i pasażerów?

Czy wystarczy dobra wola lub oświadczenie rodzica zezwalające na dowóz dziecka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX