Czy rodzaj paliwa uzupełniającego wyprodukowanego ze zużytych opon samochodowych jest dopuszczony w kraju do wykorzystania na cele grzewcze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starostwa wpłynęło pismo z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie możliwości stosowania paliwa uzupełniającego wyprodukowanego ze zużytych opon samochodowych (90% opony ciężarowe, 10 % opony osobowe) w instalacji spalania. Firma powołuje się na trwający kryzys energetyczny i ograniczenie możliwości zakupu paliw, w szczególności węgla kamiennego. Aktualnie firma posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji spalania paliw w celu wytworzenia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania przedsiębiorstwa z datą obowiązywania do 30 listopada 2030 r. Kotłownia opalana jest węglem kamiennym lub biomasą (drewnem). Do pisma dołączono atest paliwa określający jego parametry. Ziarnistość spełnia normę "sortymenty – węgiel kamienny" PN-82/G 97001 miału I-go i II-go. Wartość opałowa: 35,479 MJ/kg - spełnia normę "węgiel kamienny do celów energetycznych" PN-82/G-97003 dla węgli gatunku Ia i I. Zawartość popiołu: 8,03 % - spełnia normę "węgiel kamienny do celów energetycznych" PN-82/G-97003 dla węgli gatunku Ia i I. Zawartość wilgoci: 1,17 %. Zawartość części lotnych: 62,94%. Zawartość siarki całkowitej: 1,52 %.

Czy rodzaj paliwa uzupełniającego wyprodukowanego ze zużytych opon samochodowych jest dopuszczony w kraju do wykorzystania na cele grzewcze?

Jakie inne paliwa uzupełniające mogłyby mieć, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, zastosowanie w instalacji grzewczej?

Jakie kroki prawne powinna podjąć firma w celu pozyskania nowego pozwolenia / zmiany pozwolenia, aby mogła wykorzystywać do opalania kotłowni ww. paliwo (pozyskane ze zużytych opon)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX