Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majer Roman
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na stanowiskach robotniczych w budynku produkcyjnym w zakładzie chemicznym, gdzie występuje strop ażurowy, istnieje obowiązek stosowania kasków ochronnych?

W zakładzie chemicznym odbywa się produkcja wyrobów chemicznych. Pracownicy pracujący na stanowiskach, tj. aparatowi produkcji chemicznej stosują środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z decyzją i ustaleniami pracodawcy. Prace prowadzone przez aparatowych to przede wszystkim obsługa instalacji technologicznych do produkcji wyrobów silikonowych, konfekcja i pakowanie preparatów silikonowych.

Czy pracownicy wykonujący pracę na tych stanowiskach oraz inni pracownicy, którzy mogą przebywać, przechodzić lub też przeprowadzić kontrolę warunków pracy tych osób, czy mimo wszystko pracownicy mają obowiązek noszenia kasków ochronnych?

Praca wykonywana jest w budynku produkcyjnym, który został zaprojektowany do produkcji wyrobów chemicznych (obiekt sklasyfikowany jako strefa zagrożenia wybuchem), stąd też ze względów bezpieczeństwa jego konstrukcja jest specyficzna, gdyż posiada strop ażurowy, na belkach konstrukcyjnych osadzone są kraty pomostowe (kraty WEMA, pełniące funkcję sufitu oraz służą jako podest, czyli jest prześwit na kolejne piętro).

Czy istnieje obowiązek stosowania kasków ochronnych w tego typu budynkach?

Istnieje ryzyko upadku przedmiotów z wysokości przez tego typu strop z kratami pomostowymi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?