Czy roboty mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem powinny zostać wskazane w projekcie zamiennym i wykonane po... - OpenLEX

Czy roboty mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem powinny zostać wskazane w projekcie zamiennym i wykonane po jego zatwierdzeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 9 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2022 r.

PYTANIE

PINB prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie odstępstw od projektu budowlanego w zakresie dachu. Dach wystaje około 15 cm poza lico ściany szczytowej znajdującej się przy granicy z sąsiednią nieruchomością, co jest niezgodne z projektem budowlanym oraz przepisami prawa. Zgodnie z ww. projektem budowlanym dach przedmiotowego budynku nie wystawał poza lico ściany, jednak w projekcie nie przewidziano budowy ogniomuru. Budowa budynku prowadzona na podstawie pozwolenia z 2003 r. została zakończona w 2004 r. W toku postępowania administracyjnego ustalono, że dach przedmiotowego budynku przyjął obecną formę podczas ww. budowy, po której zakończeniu nie prowadzono żadnych prac na dachu.

1) Czy PINB powinien wydać postanowienie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud. i nałożyć obowiązek, o którym mowa w art. 50 ust. 3 pr. bud., pomimo zakończenia budowy?

2) Czy należy jednak od razu wydać decyzję, o której mowa w art. 51 ust.1 pkt 3 w zw/ z art. 51 ust. 7 pr. bud. - nałożyć obowiązek przedstawienia projektu zamiennego?

- Jeżeli tak, to:

- Czy w decyzji nakazać roboty budowlane mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, tj. odcięcie wystającej części dachu oraz budowa ogniomuru?

- Czy jednak roboty mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem powinny zostać wskazane w projekcie zamiennym i wykonane po jego zatwierdzeniu?

- Czy projekt powinien odpowiadać obecnym przepisom czy przepisom sprzed nowelizacji pr. bud.?

- Czy w podstawie prawnej należy podać art. 27 ustawy z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) - dalej u.z.p.b.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX