Czy roboty budowlane rozpoczęte przed wydaniem pozwolenia na budowę należy traktować jak samowolę budowlaną? - OpenLEX

Czy roboty budowlane rozpoczęte przed wydaniem pozwolenia na budowę należy traktować jak samowolę budowlaną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił do organu aab o pozwolenie na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego. W tym samym czasie około 30.10.2017 r. do organu nadzoru budowlanego wpłynęła skarga na prowadzone roboty budowlane. Po kontroli 17.11.2017 r. okazało się, że inwestycja znajduje się w stanie otwartym surowym, a pozwolenie na budowę zostało wydane dzień wcześniej, tj. 16.11.2017 r. Inwestor nie zapewnił objęcia kierownictwa budowy. Inwestor oświadczył, że przystąpił do robót wcześniej z uwagi na zniszczenie dachu budynku podczas wichury, a projekt budowlany, o zatwierdzenie którego wystąpił, obejmował m.in. wykonanie nowej więźby dachowej. Ponadto stwierdzono, że inwestor wykonał na w miejscu drewnianych ścian budynku (pozostawionych w ww. projekcie budowlanym) nowe murowane (tłumacząc to również ich złym stanem technicznym, które po wichurze również uległy zniszczeniu).

Czy w tej sytuacji istnieją przesłanki do traktowania przedmiotowej sprawy w kategorii innej niż samowola budowlana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX