Czy roboty budowlane polegające na rozbiórce części budynku i wykonaniu w jego miejsce nowego budynku można nazwać odbudową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dorska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy roboty budowlane polegające na rozbiórce części budynku i wykonaniu w jego miejsce nowego budynku można nazwać odbudową?

Powierzchnia zabudowy nie zmienia się.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access