Czy roboty budowlane mogą być prowadzone, jeśli wygasło pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych wydane przez konserwatora... - OpenLEX

Czy roboty budowlane mogą być prowadzone, jeśli wygasło pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych wydane przez konserwatora zabytków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wygasło pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych wydane przez konserwatora zabytków, a roboty objęte tym pozwoleniem nie zostały jeszcze ukończone, w związku z powyższym, czy istnieje możliwość prowadzenia robót budowlanych w dalszym ciągu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX