Czy RM w drodze uchwały musi określić zasady ponoszenia odpłatności, czy ma kompetencje do tego, aby zawrzeć w uchwale zapis,... - OpenLEX

Czy RM w drodze uchwały musi określić zasady ponoszenia odpłatności, czy ma kompetencje do tego, aby zawrzeć w uchwale zapis, że uczestnictwo w klubie seniora jest nieodpłatne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina w drodze uchwały ma zamiar utworzyć klub seniora jako ośrodek wsparcia, który będzie jednostką organizacyjną pomocy społecznej i będzie działał w strukturze organizacyjnej ośrodka pomocy.

Czy zgodnie z art. 97 u.p.s., RM w drodze uchwały musi określić zasady ponoszenia odpłatności, czy ma kompetencje do tego, aby zawrzeć w uchwale zapis, że uczestnictwo w klubie seniora jest nieodpłatne?

Kolejne pytanie dotyczy prowadzenia postępowania administracyjnego - wydawania decyzji dotyczącej skierowania i odpłatności.

Czy klub seniora jako ośrodek wsparcia obligatoryjnie staje się również klubem samopomocy?

Bo jeśli tak, to jak do odpłatności za pobyt w klubie seniora jako klubie samopomocy, ma się art. 106 ust. 2 u.p.s., mówiący o tym, że tego typu świadczenie, (czyli uczestnictwo w zajęciach) nie wymaga wydania decyzji administracyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX