Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2019 r.

PYTANIE

Czy Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) ujęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jako MBP i kompostownia odpadów zielonych dla obsługi danego regionu ma prawo odmówić przyjęcia odpadów o kodach 20 03 01 oraz 20 02 01 w sytuacji, kiedy nie wystąpiła w niej awaria i nie zostały wyczerpane moce przerobowe instalacji wskazane w WPGO oraz decyzjach administracyjnych?

Czy RIPOK jest uprawniony do wyznaczania w umowie zawieranej z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości limitów przyjmowanych odpadów?

Czy RIPOK jest uprawniony do zawarcia w umowie zapisów ustalających, że w okresie miesięcznym podmiot odbierający odpady nie może dostarczyć większej odpadów niż wskazany w umowie limit?

Kiedy, w jakich okolicznościach i na jakiej podstawie RIPOK może odmówić przyjęcia odpadów zmieszanych i zielonych lub ograniczyć ilość przyjmowanych odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?