Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła zatrudnia 31 pracowników. Nie obowiązuje układ zbiorowy. Obecny regulamin pracy jest nieaktualny. 1. Czy rezygnacja z tworzenia regulaminu pracy ma jakieś negatywne konsekwencje dla pracowników? 2 Czy dyrektor zwraca się do związków zawodowych o zgodę na nietworzenie regulaminu pracy? 3. Czy dyrektor wydaje zarządzenie informujące o nietworzeniu regulaminu pracy w którym jednocześnie informuje o zaprzestaniu obowiązywania obecnego regulaminu pracy? 4. Jakie dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcy w przypadku nietworzenia regulaminu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?