Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy konieczne jest wypowiedzenie warunków płacy pracownikom, gdy pracodawca chce zlikwidować wypłatę dodatku za staż, który jest uregulowany osobnym regulaminem (tzw. regulaminem określającym zasady przyznawania dodatku za staż, oprócz tego mamy regulaminem wynagradzania)?

Dotychczas warunkiem wypłaty dodatku za staż, było co roku przedłużanie ważności obowiązywania tego regulaminu poprzez wydanie zrządzenia przez prezesa. Ponadto jeden z punktów mówi, że spółka jest upoważniona do rezygnacji z wypłaty dodatku za staż, pod warunkiem poinformowania o tym pracowników najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym następuje rezygnacja z wypłaty dodatku. Informacja o wysokości dodatku stażowego nie została zamieszczona w umowach o pracę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację