Czy rezygnacja dyrektora ZOZ z zajmowanego stanowiska, z uwagi na przejście na emeryturę, wymaga opinii Rady Społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sytuacji, gdy dyrektor ZOZ z własnej inicjatywy złoży rezygnacje z zajmowanego stanowiska, z uwagi na przejście na emeryturę, wymagana jest opinia Rady Społecznej w świetle art. 48 ust. 2, pkt 1 lit. "d" u.dz.l.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access