Czy rezerwa ujęta w księgach 2022 roku jest zgodna z ustawą o rachunkowości, czy może koszty 30-lecia należało ująć w kosztach 2023 roku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka dokonała wyboru formy opodatkowania CIT estoński na podstawie art. 28j ust. 1 pkt 7 CIT. W 2022 roku spółka obchodziła 30-letni jubileusz. Jednakże impreza jubileuszowa została zorganizowana dla pracowników dopiero w lutym 2023 roku. W księgach roku 2022 na ten cel została utworzona rezerwa na poniesione w 2023 roku koszty.

Czy rezerwa ujęta w księgach 2022 roku jest zgodna z ustawą o rachunkowości, czy może koszty 30-lecia należało ująć w kosztach 2023 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX