Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje wykonanie remontu parkingu w całości zlokalizowanego na jego działce. Parking ten częściowo jest usytuowany na gruntach organicznych. Podczas jego budowy wykonano wzmocnienie w postaci materaca z geowłókniny, podczepionego do specjalnie w tym celu wykonanych pali żelbetowych. Rozwiązanie to nie dało zadowalającego rezultatu i nawierzchnia parkingu się zdeformowała. Odkształciły się także kanały deszczowe i sanitarne, znajdujące się pod nawierzchnią parkingu oraz zapadły się wpusty. Remont ma polegać na przywróceniu pierwotnego stanu parkingu poprzez: zdjęcie starej nawierzchni, wykonanie wzmocnienia podłoża z płyty żelbetowej, która będzie oparta na istniejących palach, wymianie odkształconych kanałów deszczowych i sanitarnych zlokalizowanych pod nawierzchnią parkingu, odtworzenie nawierzchni parkingu dokładnie w dotychczasowym kształcie. Wszystkie roboty będą prowadzone w obrębie działki inwestora.

Czy remont o takim zakresie można wykonać na mocy zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?