Czy remont drogi o długości 1300mb oraz dwóch odcinków o długości 980mb i 500mb wykonanych na podstawie jednej umowy spełniają warunek polegający na wykonaniu minimum 2 robót budowlanych polegających na przebudowie drogi o długości minimum 1 km?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Procedura krajowa na podstawie art. 275 ust. 1 PZP. Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu wymaga wykonania przez wykonawcę minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie/remoncie drogi o długości jezdni minimum 1 km. Wykonawca wystąpił z pytaniem czy zamawiający uzna jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu w przypadku, gdy wykonawca wykaże remont drogi 1300mb oraz dwóch odcinków (980mb oraz 500mb) wykonywanych na podstawie jednej umowy.

Czy zamawiający może uznać takie rozwiązanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX