Czy remont basenu retencyjnego na obszarze wsi objętej historycznym układem ruralistycznym wymaga zgłoszenia czy pozwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy remont basenu retencyjnego na obszarze wsi objętej historycznym układem ruralistycznym, wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków, wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

Ponadto, czy wymaga uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem czy pozwolenia konserwatorskiego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access