Czy rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez urząd miasta nie jest jawny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez urząd miasta na podstawie przepisów k.p.a. nie jest jawny?

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. ochrona danych osobowych). Ponadto prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX