Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. w regulaminie pracy ma ustanowiony: 1) dla pracowników produkcyjnych podstawowy system czasu pracy (I zmiana - praca w godz. 6.00-14.00; II zmiana - 14.00-22.00; III zmiana - 22.00-6.00); 2) dla obszaru administracji równoważny system czasu pracy z możliwością ruchomości (pn-czw 8,5 godz.; pt - 6 godz. z możliwością rozpoczynania pracy w przedziale 7.15-9.00).

Czy spółka może dodatkowo wprowadzić zapis poniższej treści: "W uzasadnionych przypadkach możliwe jest okresowe lub stałe stosowanie innych niż wymienione wyżej systemów i rozkładów czasu pracy dla poszczególnych pracowników lub ich grup, jak również innych niż opisanych powyżej godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?