Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biblioteka - instytucja kultury zamierza zatrudnić osobę bezrobotną w ramach prac interwencyjnych. Urząd pracy, z którym będzie podpisana umowa będzie przelewał nam na konto refundację części wynagrodzenia, nagród i składek ZUS.

Czy dochód uzyskany przez bibliotekę z takiej refundacji będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. (cel statutowy - działalność kulturalna), czy trzeba będzie naliczyć i zapłacić podatek od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?