Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Członkowie naszej spółdzielni mieszkaniowej oraz osoby niebędące jej członkami, na własny koszt wymieniają stolarkę okienną (okna i montaż). Następnie zgłaszają fakt wymiany stolarki okiennej do spółdzielni, która po dokonaniu komisyjnego odbioru montażu, oblicza jego wartość (według zasad określonych w przepisach wewnętrznych spółdzielni). Wyliczona kwota zostaje zwrócona członkowi spółdzielni (lub osobie niebędącej członkiem spółdzielni), poprzez zarachowanie na poczet czynszu i obciążenie funduszu remontowego.

Czy członkowie spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, uzyskują przychód z "innych źródeł", a co za tym idzie spółdzielnia ma obowiązek sporządzić dla nich informację PIT-8C?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację