Czy refundacja grzywny nałożonej na pracownika generuje po jego stronie przychód?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Za nie złożenie deklaracji w terminie urząd skarbowy nałożył na księgową pracownika spółki mandat. Pracodawca postanowił jej zwrócić za poniesiony koszt.

Czy jest to przychód pracownika, czy zwrot kosztów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access