Czy referendarz sądowy zatrudniony w sądzie rejonowym może podjąć dodatkowe zatrudnienie w fundacji udzielającej porad prawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy referendarz sądowy zatrudniony w sądzie rejonowym może podjąć dodatkowe zatrudnienie w fundacji udzielającej porad prawnych?

Czy dochodzi do konfliktu interesów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX