Czy referat finansowy w urzędzie miejskim może prowadzić obsługę finansowo-księgową samorządowej instytucji kultury?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy referat finansowy w urzędzie miejskim - na podstawie porozumienia - może prowadzić obsługę finansowo-księgową samorządowej instytucji kultury, prowadząc jednocześnie obsługę finansowo-księgową urzędu miejskiego? Czy w takim przypadku dyrektor samorządowej instytucji kultury powinien zawrzeć porozumienie z burmistrzem, czy z konkretnym pracownikiem referatu finansowego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access