Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy traktować refakturę otrzymaną od spółki powiązanej za opisane koszty?

Nasza spółka korzysta z gazu ze zbiornika na gaz, który jest wynajmowany przez spółkę powiązaną. Spółka powiązana obciąża naszą spółkę za koszty dzierżawy zbiornika. Podnajem nie jest uregulowany pisemną umową. Spółki ustaliły, że w związku z rozbudową instalacji służącej do magazynowania i przesyłania gazów technicznych, nasza spółka będzie partycypować w 50% w kosztach rozbudowy tejże instalacji.

Czy refakturę kosztów instalacji należy traktować jako inwestycję w obcym środku trwałym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?