Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2005 r.

PYTANIE

W 2001 r. utworzono rezerwę na należność od kontrahenta w związku z otwarciem postępowania układowego. Rezerwę zaliczono w koszty podatkowe w wysokości należności głównej (bez VAT), ale nie dokonano redukcji należności zgodnie z układem. W 2004 r. wszczęto postępowanie upadłościowe wobec tej firmy. Zgłosiliśmy wierzytelność do sądu w pełnej wysokości (bez korekt układowych). Na potwierdzeniu salda na 31 grudnia 2004 r., firma ta nie potwierdziła salda bowiem w ich księgach saldo jest mniejsze o korektę układową. Syndyk na dzień rozpoczęcia postępowania miał właśnie takie saldo.

Czy redukując w 2004 r. naszą należność do wysokości jaka występuję w księgach syndyka, możemy zaliczyć rozwiązanie odpisu (obok zapisu w przychody) również w koszty podatkowe? Czy może rozwiązanie należy zaliczyć tylko w przychód podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację