Czy realizacja zasady 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo stoi w sprzeczności z przyjętym u danego pracodawcy, dłuższym niż miesięczny, okresem rozliczeniowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałuża Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W regulaminie pracy dla stanowiska salowej przewidziano trzymiesięczny okres rozliczeniowy, jednak salowe zamykają się w jednym miesiącu zgodnie z wymiarem czasu przypadającym w danym miesiącu.

Czy należy zmienić okres rozliczeniowy w regulaminie

Czy np. można pracować po 8 godzin, zamykać się w jednym miesiącu - przy zapisie że obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX