Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Opłata adiacencka zgodnie z art. 147 u.g.n. na wniosek właściciela może być rozłożona na raty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu m.in.: poprzez ustanowienie hipoteki. Przepisy nie precyzują jednak rodzaju hipoteki.

Czy w żądaniu o wpis prawa należy określić rodzaj i treść hipoteki?

Czy raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowane przez NBP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?