Czy ratownik w SOR ma prawo do stosowania przymusu bezpośredniego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ratownik medyczny pełniący dyżur w SOR może podjąć decyzję o zastosowaniu przymusu bezpośredniego wobec pacjenta?

Czy ratownik medyczny pełniący dyżur w SOR może sprawować nadzór nad przebiegiem przymusu bezpośredniego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access