Czy radni powinni złożyć oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym "w wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej". Pracownicy urzędu miasta od wszystkich radnych poprzedniej kadencji odbierali zobowiązania do zachowania w tajemnicy, przed dopuszczeniem ich do dokumentów zawierających dane osobowe.

Czy w związku z ww. przepisem, zasadne jest pobieranie ww. oświadczeń, czy też należy od tej czynności odstąpić, gdyż radny ma ustawowo przyznany dostęp do informacji, w tym danych osobowych i przepis ten jednocześnie zobowiązuje go do poszanowania tajemnicy ustawowo chronionej (dane osobowe, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica zawodowa, itp.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX