Czy rada pedagogiczna uchwałą może zająć stanowisko w sprawie nauczyciela-członka rady pedagogicznej, którego wizerunek publikowany w mediach społecznościowych godzi w dobre imię szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rada pedagogiczna uchwałą może zająć stanowisko w sprawie nauczyciela-członka rady pedagogicznej, którego wizerunek publikowany w mediach społecznościowych godzi w dobre imię szkoły? Chodzi mi np. o zapis: "(...) Uważamy, że jego postawa, zachowanie oraz obecne działania jako funkcjonariusza publicznego, pedagoga, byłego dyrektora i jednocześnie absolwenta naszej szkoły, budzą poważne zastrzeżenia, godzą w etykę zawodu nauczyciela, łamią podstawowe normy społeczne i zasady współżycia społecznego, które my nauczyciele i pedagodzy mamy obowiązek pielęgnować, a tym samym być przykładem dla naszych uczniów i wychowanków. Apelujemy o zaniechanie dalszych działań mających na celu nagłaśnianie okoliczności związanych z życiem osobistym Pana ... i jego partnerki." Wniosek o zajęcie tego rodzaju stanowiska/sprzeciwu wobec postawy nauczyciela złożył inny nauczyciel. Stanowisko jest załącznikiem do uchwały. W głosowaniu tajnym zostało przyjęte zwykłą większością głosów przy obecnej niemal całej radzie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX