Czy rada pedagogiczna powinna wydać uchwałę w sprawie skierowania ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej? - OpenLEX

Czy rada pedagogiczna powinna wydać uchwałę w sprawie skierowania ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy następujące opinie rady pedagogicznej muszą się kończyć uchwałami: zaopiniowanie wniosków o dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, skierowanie ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej w związku z podejrzeniami, że uczeń cierpi na dysleksję (kwestia wydania opinii o dysortografii, dysgrafii itd.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX