Czy rada pedagogiczna opiniuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Balicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Opiniowanie projektu arkusza organizacyjnego szkoły. 1. Czy rada pedagogiczna opiniuje projekt arkusza? 2. Czy dyrektor musi szczegółowo przedstawić projekt arkusza organizacji pracy szkoły czy może przekazać informacje ogólne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX