Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rada pedagogiczna może uchylić swoją wcześniejszą uchwałę w sprawie skreślenia z listy uczniów w sytuacji, gdy dyrektor jeszcze nie wydał decyzji administracyjnej, a zachowanie ucznia uległo znacznej poprawie od chwili popełnienia czynu, za który zgodnie ze statutem rada podjęła uchwałę o skreśleniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?