Czy rada nadzorcza spółdzielni może domagać się od zarządu informacji nt. wysokości wynagrodzenia konkretnych pracowników? - OpenLEX

Czy rada nadzorcza spółdzielni może domagać się od zarządu informacji nt. wysokości wynagrodzenia konkretnych pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rada nadzorcza spółdzielni może domagać się od zarządu informacji dotyczących wysokości wynagrodzenia konkretnych pracowników, czy też może żądać informacji wyłącznie co do stawek wynagrodzeń poszczególnych grup pracowników, bez wskazywania konkretnych nazwisk i przypisanych do nich wynagrodzeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX