Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rada gminy na podstawie art. 206 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w brzmieniu uchwalonym w dniu 14 grudnia 2016 r. (rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe) tworzy uchwałę, gdy na jej terenie nie dochodzi do żadnej zmiany?

W gminie funkcjonują trzy publiczne szkoły podstawowe i jedno gimnazjum oraz przedszkole samodzielne i w zespole ze szkołą podstawową. Gimnazjum jest wygaszane, na jego miejsce w 2017 r. nie powstanie szkoła podstawowa, więc nie ma żadnych zmian w sieci.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?