Czy rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę ustalającą lokalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na częściowej rozbiórce... - OpenLEX

Czy rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę ustalającą lokalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na częściowej rozbiórce obiektu wraz z rozbudową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą z 5.07.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2020 r. poz. 219) - dalej u.u.i.m. inwestycja mieszkaniowa to przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania tych prac; inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową.

Czy rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę w myśl u.u.i.m. ustalającą lokalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na częściowej rozbiórce obiektu budowlanego wraz z rozbudową?

Inwestycja dotyczyłaby adaptacji obiektu na funkcję wielorodzinną z usługami/handlem w parterze. Istniejący budynek posiada 5 kondygnacji i tylko pierwsza kondygnacja została oddana do użytkowania (handel), pozostała część budynku nie została wykończona.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?