Czy rachunki dewizowe można księgować miesięcznie w walucie obcej, a na koniec miesiąca przeliczyć saldo na złotówki i obliczyć różnice kursowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma prowadzi kantory (księgi handlowe). Oprócz typowej działalności kantorowej przeprowadza operacje finansowe polegające na zakupie i sprzedaży waluty poprzez bank. Firma zleca kupno dewiz z rynku bieżącego i poprzez różne kursy wymiany uzyskuje zysk lub ponosi stratę. Równolegle do rynku bieżącego w zł prowadzone są rachunki dewizowe w odpowiedniej walucie.

Czy rachunki dewizowe można księgować miesięcznie w walucie obcej, a na koniec miesiąca przeliczyć saldo na złotówki i obliczyć różnice kursowe?

Czy wszystkie przepływy pieniężne można księgować na jednym koncie (konto właściciela), niezależnie od przeprowadzonych transakcji i dewiz, czyli czy ze względu na znaczną ilość operacji można nie prowadzić analityki dla poszczególnych dewiz?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX