Czy rachunek bankowy banku powinien być umieszczony na białej liście?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2019 r.

PYTANIE

Od 01.09.2019 r. Szef KAS udostępnia w postaci elektronicznej wykaz podmiotów zarejestrowanych do rejestru podatników VAT. Wykaz zawiera dane podatników VAT, w tym m.in. informacje o ich numerach rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu do US i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR. Od 01-01-2020 r. płatnikowi faktury na konto nie znajdujące się na białej liście grożą sankcje. Kontrahenci naszego banku już pytają, dlaczego bank nie ma wskazanego rachunku na tym wykazie. Wg mnie istnieją dwa problemy:

1) rachunki banków nie są przekazywane do KAS przy wykorzystaniu STIR, gdyż zapisy Ordynacji podatkowej wykluczają z przekazywania przez STIR rachunki banków,

2) z uwagi na specyfikę swojej działalności bank w ramach gospodarki własnej prowadzi rachunki, nie będące rachunkami rozliczeniowymi, które są wykorzystywane do wykonywania rozliczeń własnych, jak również rozliczeń z tytułu nabywanych wierzytelności pieniężnych (cesje wierzytelności). Takich rachunków bank posiada bardzo dużo. Dlatego nawet umieszczenie tam rachunku rozliczeniowego banku nie rozwiązuje problemu.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, jak bank ma się wywiązać z ww. obowiązków?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access