Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z publikacją rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 61), niesklasyfikowane pyły przemysłowe powstałe podczas prac spawaliczych oraz rozładunku surowców sypkich należy klasyfikować jako czynnik rakotwórczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?