Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy substancje uwalniane przez zakład takie jak: pył ogółem, węglowodory alifatyczne i tlenek węgla mogą stanowić ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w związku z obowiązkiem opracowania raportu początkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?