Czy puszki aluminiowe pochodzące ze zbiórki prowadzonej przez punkty skupu metali kolorowanych, które zostały poddane odzyskowi i recyklingowi przez odlewnię, można uznać za pochodzące z gospodarstw domowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2014 r.

PYTANIE

Odlewnia aluminium zaopatruje się w surowiec m.in. poprzez kooperację ze skupami metali kolorowych. Opady opakowaniowe z aluminium (w postaci puszek aluminiowych – 15 01 04) trafiają do skupu wyłącznie od osób indywidualnych zajmujących się na co dzień zbieraniem tego typu odpadów (m.in. wychwytując go ze strumienia komunalnego – osiedlowe śmietniki, punkty selektywnej zbiórki rozlokowane na terenie miast, wsi itp.). Odpadowe puszki aluminiowe (ze względu na jego dużą wartość) praktycznie w ogóle nie występują w strumieniu komunalnym.

Czy zatem prawidłowe będzie uznanie odpadów opakowaniowych z aluminium pochodzących ze zbiórki prowadzonej przez punkty skupu metali kolorowanych, które zostały poddane odzyskowi i recyklingowi przez odlewnię, za pochodzące z gospodarstw domowych?

Czy w takiej sytuacji dokumenty DPR oraz DPO wystawione na organizację odzysku oraz dołączone do nich oświadczenie (na piśmie) odlewni potwierdzające pochodzenie odpadu jako odpadów z gospodarstw domowych będą z punktu widzenia ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o. dokumentacją w sposób prawidłowy potwierdzającą odzysk i recykling odpadów z gospodarstw domowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX