Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma prowadzi punkt przeładunku surowców chemicznych - jest przeładowcą towarów niebezpiecznych bezpośrednio z wagonów kolejowych szerokotorowych (1 520 mm) do wagonów normalnotorowych (1 435 mm) i na odwrót. Przeładunek odbywa się na terenie bocznicy kolejowej w hali przeładunkowej. W skład instalacji technologicznej do przeładunku wchodzi również wentylacja mechaniczna, której zadaniem jest odsysanie oparów wydobywających się z cystern po otwarciu włazów załadunkowych. Umożliwia również odsysanie oparów z poziomu posadzki w razie przypadkowego rozlania substancji przeładowywanych wewnątrz hali. Przeładowywane są następujące substancje w zadanych ilościach: metanol do 1 600 Mg, benzol do 199 Mg, ropa naftowa do 199 Mg, oleje techniczne, opałowe, napędowe do 1 600 Mg, benzyna silnikowa do 1 600 Mg.

Czy wskazany punkt powinien zostać zgłoszony do Straży Pożarnej oraz do WIOŚ jako tzw. zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii?

Czy należy skorzystać z wyłączenia opisanego w art. 248 ust. 2a pkt 2 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?