Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przy szkole podstawowej w gminie funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 6 lat a także punkt przedszkolny, który formalnie utworzony został dla dzieci w wieku 3-4 lata. Punkt przedszkolny funkcjonuje od 2010 r., przy czym początkowo składał się z jednej grupy nieprzekraczającej 25 osób. W tym roku liczył już 36 dzieci i składał się z dwóch grup po 18 dzieci, 1 grupa to dzieci 3-4 lata, 2 grupa to dzieci 5-letnie (druga grupa powstała z uwagi na zapotrzebowanie, bez uchwały). Mając na uwadze powyższe okoliczności, proszę o odpowiedź na pytania: Czy punkt przedszkolny może składać się z dwóch grup, przy czym każda licząca do 25 dzieci tj. jedna grupa punktu dla dzieci w wieku 3-4 lata (18 dzieci) i druga grupa dla dzieci w wieku 5 lat (18 dzieci)?  Jeśli nie, to czy możliwe jest przekształcenie tego punktu przedszkolnego, liczącego obecnie 36 dzieci (dwie grupy) w oddział w przedszkolny przy szkole podstawowej? Jeśli nie, to czy istnieje możliwość aby pozostawić ten punkt przedszkolny przy szkole podstawowej, który tworzyłaby grupa dzieci w wieku 3-4 lata a z drugiej grupy tego punktu tj. dzieci 5-letnich, utworzyć kolejny oddział przedszkolny, jako że łącznie liczba dzieci w obu grupach punktu przekracza 25 dzieci (jeden oddział przedszkolny już funkcjonuje przy szkole podstawowej dla dzieci w wieku 6 lat)? Jeśli można w powyższy sposób utworzyć oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 5 lat, to jak wyglądałaby ta procedura? Czy w takim przypadku konieczna byłaby formalna likwidacja tej drugiej grupy punktu tj. dla dzieci 5 –letnich (powstała ona z uwagi na zapotrzebowanie, bez uchwały, nie ma podstawy prawnej, gminie zależy żeby kolejny punkt tj. dla dzieci 5-letnich rozpoczął funkcjonowanie od września 2020 r. z uwagi na ilość chętnych dzieci )?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?