Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy publiczna szkoła podstawowa obwodowa powinna zapewnić podręczniki uczniowi z niepełnosprawnością, który realizuje obowiązek nauki w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, który jest organizacją pożytku publicznego?  Ośrodek zwrócił się z pismem do SP, w którym podaje wykaz podręczników dla danego ucznia. To dziecko nigdy nie uczęszczało do placówki publicznej - szkoły podstawowej i z tego co wiemy to o dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wnioskuje dyrektor dla uczniów obecnie uczących się w placówce, a nie dla wszystkich ze swojego obwodu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?