Czy psychoterapia indywidualna jest świadczeniem specjalistycznym w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej uprawniającym do korzystania ze świadczeń poza kolejnością?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy świadczeniobiorca – Honorowy Dawca Krwi może skorzystać z prawa określonego w art. Art. 47 c ust. 1 u.ś.o.z. odnośnie psychoterapii indywidualnej w poradni leczenia nerwic?

Świadczeniodawca powołując się na ww. uprawnienie oczekuje udzielenia świadczenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Czy psychoterapia indywidualna jest świadczeniem specjalistycznym w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, o którym mowa w art. 47c ust. 2 u.ś.o.z.?

W praktyce mając na uwadze, że proces psychoterapii który nie ogranicza się do jednorazowej wizyty organizacja świadczenia w zastrzeżonym terminie, o którym mowa powyżej, nie jest możliwa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX