Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy specjalista dziedziny niepedagogicznej, psycholog - po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego, może nabywać kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, a po ich zdobyciu - uczyć w szkole specjalnej jako nauczyciel - oligofrenopedagog? Czy kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki można nadal skutecznie nabywać w ramach studiów podyplomowych, czy wyłącznie na studiach magisterskich/licencjackich? Czy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole specjalnej uprawnienia posiada każdy oligofrenopedagog, czy tylko ten, który wcześniej posiadał uprawnienia do nauczania tego przedmiotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?