Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przyznane postanowieniem sądu z 14.01.2020 r., na wyłączną własność, bez obowiązku spłaty na rzecz byłego małżonka, prawo do spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem od spadków i darowizn?

Stan faktyczny: 2.10.2010 r. został zawarty związek małżeński, który postanowieniem Sądu z 17.05.2017 r. został zakończony rozwodem z winy pozwanego. Wykonanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem powierzono matce. Jednocześnie po ustaniu małżeństwa, postanowieniem sądu z 17.07.2017 r. ustanowiono rozdzielność majątkową pomiędzy byłymi współmałżonkami z datą wsteczną, tj. od 25.05.2011 r. Lokal będący przedmiotem współwłasności przysługiwał każdej ze stron w ½. Lokal został nabyty na rynku wtórnym aktem notarialnym z 30.05.2011 roku, a finansowany jest kredytem hipotecznym zaciągniętym na współmałżonków i rodziców współmałżonki w wysokości 197 tysięcy złotych. Kredyt zaciągnięto na okres 264 miesięcy, tj. do roku 2033. Mieszkanie obciążone jest hipoteką do 335 tysięcy złotych. To ja poczyniłam nakłady z majątku osobistego na majątek będący współwłasnością stron w postaci częściowej spłaty wspólnego kredytu zaciągniętego w banku. Do 4.11.2019 roku spłaciłam 84.217,36 zł z tego 54 026,21 złotych kapitału i 30.191,15 zł odsetek. Do spłaty pozostało ponad 142.000 kapitału. Czy w związku z powyższym prawo do spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu? Co w przypadku gdybym chciała dokonać sprzedaży mieszkania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?