Czy przyznanie bezrobotnemu bonów szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych oraz zasiedleniowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uzyskane przez osobę bezrobotną: bony szkoleniowe (art. 108 ust. 1 pkt 22f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), bony stażowe (art. 108 ust. 1 pkt 22g ww. ustawy), bony zatrudnieniowe (art. 108 ust. 1 pkt 22h ww. ustawy) oraz bony zasiedleniowe (art. 108 ust. 1 pkt 22i ww. ustawy) podlegają opodatkowaniu?

Czy powiatowy urząd pracy powinien naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu tych przychodów?

Jaki PIT powinien wystawić urząd pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access