Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka posiada przyznane posiłki w szkole dla dwojga dzieci w okresie od września 2014 r. do 19 grudnia 2014 r. W dniu 22 grudnia 2014 r. zgłasza zmianę sytuacji dochodowej za miesiąc listopad 2014 r. Z analizy dochodu wynika, że dochód przekracza ustawowe kryterium do tej formy pomocy tj. 150% kryterium dochodowego rodziny.

Czy należy uznać, że posiłki, za które już zapłacił ośrodek pomocy w miesiącu grudniu 2014 r. są świadczeniem nienależnie pobranym?

Czy należy żądać zwrotu środków finansowych poniesionych przez ośrodek pomocy na ten cel?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?