Czy przyznać świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, gdy nie można zweryfikować, kiedy osoby wjechały na terytorium RP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy wpłynął przed 28.04.2022 r., więc wtedy jeszcze były dopuszczalne nr paszportów obywateli Ukrainy wpisywane w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania.

Na podstawie tylko nr paszportów gmina nie była w stanie zweryfikować, kiedy dane osoby wjechały na terytorium Polski oraz czy wjazd ten nastąpił w związku z konfliktem zbrojnym. Po pewnym czasie wnioskodawca doniósł dodatkowe dane obywateli Ukrainy, które u niego przebywały: daty urodzenia oraz niewyraźne skany paszportów wraz z pieczątkami wjazdów (jednak nie można jednoznacznie określić, czy te pieczątki należą do nich, ponieważ nr paszportu na stronach z pieczątkami jest niewidoczny).

W odpowiedzi na wniosek OPS, gmina odpowiedziała, że ci obywatele nie są zarejestrowani jako osoby o statusie UKR i nie znają dat ich wjazdu na terytorium Polski.

Czy przyznać świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, gdy nie można zweryfikować, kiedy osoby wjechały na terytorium RP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX